Skip to content

Om etteradopsjonstjenesten

Det er for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert og skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Tjenesten skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologisk familie.

Monica