Skip to content

Ressurser​

Tjenester uten behov for henvisning

Fastlege​ – De fleste fastleger er spesialister i allmennmedisin. Fastlegen kan ved behov henvise pasienter videre til spesialister eller andre tjenester hvor det er behov for henvisning.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste – Helsestasjon og skolehelsetjenesen er at gratis tilbud for alle barn og unge (0-20 år). På helsestasjonene er det ofte flere faggrupper som jobber sammen og de har tverrfaglig samarbeid med den kommunale helsetjenesten.

Familiens hus- Familiens hus er etablert i omlag halvparten av kommunene i Norge. Familiens hus skal være et samordnet tilbud med fokus på forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Du kan søke på din kommune sin hjemmeside for å se om det finnes i din kommune og hva tilbudete inneholder da det kan variere noe mellom kommunene.

Nyttige nettsider

Foreldrehverdag– Bufdir sin nettside med trygge råd til deg med barn.

Foreldrevernet– Bufdir sin nettside. Familievernet- Familiehjelpen for alle. Her kan du finne ditt nærmeste familievernkontor.

Ung.no– Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Helsenorge.no- her får du hjelp-Nettsiden inneholder en oversikt fra helsenorge.no over ulike chattetjenester, telefonnumre og offentlige tilbud som du kan bruke dersom du har spørsmål, ønsker å prate eller føler at du trenger hjelp.

RVTS Regionale ressurs- og kompetansesentre. Det ligger tilgjengelig mye nyttig informasjon om blant annet traumeforståelse, nettkurs og annet.

Psykologforeningen.no- trenger du noen å snakke med- Nettsiden inneholder oversikt over ulike nettsider og hjelpetelefoner.

Bufdir –Norske myndigheters nettside om adopsjon

Adopsjonsforum –Adopsjonsorganisasjon

InorAdopt –Adopsjonsorganisasjon

Verdens barn-Adopsjonsorganisasjon

Tjenester med adopsjonsspesifikk kompetanse

Psykologspesialist​ – Joachim Haarklou har spesialisert seg på adoptiv- og fosterbarn med tilknytningsforstyrrelser.

Tilknytningspsykologene– Tilknytningspsykologene er et psykolognettverk drevet av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Kognitiv terapeut for adopterte -Jorunn Eid Fuglu fra Dialoggruppen er adoptert og har adopsjon som spesialområde.

Kognitiv terapeut for adoptivforeldre -Jorunn Eid Fuglu fra Dialoggruppen er adoptert og har adopsjon som spesialområde.

Fremferd – Jobber spesielt med temaer som samspill og tilknytning mellom sårbare barn og deres familier- slik som fosterbarn og adoptivbarn.

GKB- foreldrehjelpen– Spesialpedagog og tidligere kursholder på adopsjonsforberedende kurs som har startet foreldrehjelp med hovedfokus på barn og ungdom.

Tilknytningsforstyrrelse Norge- er en forening for foreldre/pårørende til barn og unge med tilknytningsforstyrrelse. De har ikke egen hjemmeside pr i dag, men de kan kontaktes på mail: tilknytningsforstyrrelse.norge@gmail.com