Ungarn

Ungarn

 

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

 

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir

Postboks 2233

3103 Tønsberg

Telefon: 46 61 50 00

 

Henvendelsen må inneholde:

-Ditt navn og fødselsdato

-Adoptivforeldrenes navn

-Bostedsadresse

-Hvilket land du er adoptert fra

-Hvilket år du ble adoptert til Norge

-Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

-Din underskrift

-Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

 

Ungarn- kontakte myndighetene

Det vil trolig fremgå fra adopsjonspapirene hvilket kontor og hvilket fylke som har behandlet adopsjonssaken.

Du bør på en høflig og formell måte skriver til den aktuelle instansen og forteller hvem du er og hva det ønskes svar på. Brevet må være på ungarsk. Dersom du ikke kjenner noen som kan skrive på ungarsk eller kan det selv, må du på egenhånd kontakte og betale noen for å gjøre det. Husk å få med så mange detaljer fra adopsjonspapirene som mulig. Saksnummer finnes på adopsjonsbeslutningen. Dersom du finner navnet på saksbehandler er det fint å ta det med også, samt annen relevant informasjon. Legg gjerne ved kopi av adopsjonsbeslutningen og fødselsattesten som vedlegg. Ofte ser vi at de aktuelle kontorene har byttet navn og adresse. Er du i tvil ber vi deg kontakte den ungarske ambassaden i Oslo for å få hjelp til å finne riktig adresse. Mailadressen til den ungarske ambassaden i Norge er: Consulate.OSL@mfa.gov.hu Du kan skrive på norsk til den mailadressen.

 

Brevet til domstolen (med ungarsk tekst) må være undertegnet i nærvær av notarius publicus, slik at domstolen kan vite at det faktisk er deg som søker disse personlige opplysningene. For å få denne type bekreftelse må man møte personlig hos Notarius Publicus og vise legitimasjon. Som legitimasjon godtas pass, norsk bankkort med bilde og norsk førerkort. Dokumentet som skal undertegnes signerer man foran Notarius Publicus. Pr 01.01.20 koster en notarialbekreftelse koster 293,- kroner. Betaling skjer med bankkort.

Mer informasjon om Notarius Publicus finnes på følgende link:

https://www.domstol.no/andre-arend/notarialbekreftelse/

Det anbefales at brevet sendes rekommandert til Ungarn. Det gjøres oppmerksom på at det kan ta noe tid før man får svar fra Ungarn.